perjantai 12. helmikuuta 2021

Tutorial: Mini accordion art journalNäytän tässä ohjeessa, miten tein ATC-kokoisen haitarikirjan yhdestä paperista eli mitään liimaamista ei tarvitse tehdä!

In these instructions, I will show you how I made an ATC-sized accordion book from one piece of paper - no glue required!

Tarvitset vain / All you need is
  • (iso) paperi / (big) paper
  • kynä / pen(cil)
  • viivotin / ruler
  • mattoveitsi tai sakset / paper knife or scissors


Aloitin oman haitarikirjani A3 mixed media -paperilla. Se voi olla myös isompi tai pienempi ja jotain muutakin paperia. Tässä vaiheessa voi tarkistaa, mihin suuntaan paperin kuidut menevät ja miten päin paperi taittuu paremmin. Nämä taitokset ovat siistimpiä ja kestävämpiä.

I started my own accordion book with A3 mixed media paper. It can also be a bigger or smaller piece of paper or some other type of paper. At this point, you can check in which direction the paper fibers are going and which direction the paper folds best. These folds are more neat and durable.


Taita paperi keskeltä. 

Fold the paper in half.


Taita sivu keskelle. Toista toiselle puolelle, jolloin saat haitarin, kun avaat paperin uudestaan. 

Fold the paper towards the middle. Repeat on the other side to get an accordion when you open the paper again.
Tein tästä ATC-kokoisen haitarikirjan, jolloin kirjan sivu on 8,9 cm korkea. Piirrä kaksi viivaa, jotka jakavat paperin kolmeen osaan.

I made an ATC-sized accordion book, which means the page of the book is 8.9 cm of height. Draw two lines that divide the paper into three parts.


Leikkaa (esim. mattoveitsellä ja viivoittimella) viivaa pitkin, mutta jätä viimeinen osa leikkaamatta! Jätä toisen viivan kohdalla vastakkainen sivu leikkaamatta.

Cut (f.ex. with a paper knife and ruler) along the line, but leave the last part uncut! For the second line, leave the opposite side uncut.


Taita alarivi keskiriviä kohti, siitä, mistä ei leikattu. Toista toiselle puolelle.

Fold the bottom row towards the middle row, where was not cut. Repeat on the other side.


ATC-kortin kokoinen haitarikirja on valmis!

The ATC sized accordion journal is ready!
Toivottavasti tästä ohjeesta oli sinulle hyötyä ja innostuit tekemään oman pienen haitarikirjan!

I hope these instructions are useful for you and you got inspired to make your own mini journal!

2 kommenttia: